k.ú.: 759635 - Dobršín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 530123 - Dobršín NUTS5 CZ0322530123
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1835
orná půda 183 1968265
zahrada 65 55531
ovoc. sad 8 11636
travní p. mez, stráň 5 2798
travní p. 193 1173788
lesní poz 253 2356242
vodní pl. tok přirozený 12 126660
vodní pl. tok umělý 19 10949
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 200
vodní pl. zamokřená pl. 4 9696
zast. pl. zbořeniště 2 1562
zast. pl. 105 50380
ostat.pl. jiná plocha 86 254414
ostat.pl. manipulační pl. 21 85360
ostat.pl. neplodná půda 293 370479
ostat.pl. ostat.komunikace 83 75358
ostat.pl. silnice 34 80528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4919
ostat.pl. zeleň 1 105
Celkem KN 1374 6640705
Par. DKM 1374 6640705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 104
LV 129
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2000
S-SK GS 1:2880 1837 06.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.