k.ú.: 759708 - Milčice u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 25 13854
travní p. 60 640998
lesní poz 61 1082958
zast. pl. zbořeniště 7 2591
zast. pl. 22 9394
ostat.pl. jiná plocha 27 167845
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 9934
ostat.pl. mez, stráň 1 14980
ostat.pl. neplodná půda 124 151689
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34374
Celkem KN 353 2128617
Par. KMD 353 2128617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 22
LV 54
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2020
S-SK GS 1:2880 1837 12.10.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2022 21:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.