k.ú.: 759783 - Sušice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592650 - Sušice NUTS5 CZ0722592650
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 1428660
vinice 2 951
zahrada 204 146904
ovoc. sad 6 13555
travní p. 60 32961
vodní pl. rybník 4 1573
vodní pl. tok přirozený 8 25229
vodní pl. zamokřená pl. 6 3710
zast. pl. zbořeniště 12 2192
zast. pl. 268 73064
ostat.pl. jiná plocha 34 8752
ostat.pl. manipulační pl. 19 13947
ostat.pl. neplodná půda 10 4356
ostat.pl. ostat.komunikace 107 74899
ostat.pl. silnice 14 10108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11955
ostat.pl. zeleň 9 32825
Celkem KN 1372 1885641
Par. DKM 398 1205104
Par. KMD 974 680537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 264
LV 448
spoluvlastník 581

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 06.05.2014 1:1000 06.05.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.05.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.