k.ú.: 759791 - Sušice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 518026 - Sušice NUTS5 CZ0714518026
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1444 3619120
zahrada 185 183232
ovoc. sad 4 14062
travní p. 347 418294
lesní poz 173 194473
vodní pl. nádrž přírodní 5 33934
vodní pl. tok přirozený 46 8139
vodní pl. tok umělý 78 14886
zast. pl. zbořeniště 10 1931
zast. pl. 212 79331
ostat.pl. jiná plocha 35 38274
ostat.pl. manipulační pl. 91 63097
ostat.pl. neplodná půda 21 13553
ostat.pl. ostat.komunikace 693 116521
ostat.pl. silnice 54 45009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2168
Celkem KN 3399 4846024
Par. KMD 3399 4846024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 184
LV 260
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 01.06.2000 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.