k.ú.: 759805 - Budov u Svádova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 49811
zahrada 32 19200
ovoc. sad 4 11517
travní p. 121 871182
lesní poz 37 452412
zast. pl. společný dvůr 2 415
zast. pl. zbořeniště 12 2287
zast. pl. 18 7895
ostat.pl. jiná plocha 37 22663
ostat.pl. manipulační pl. 6 3553
ostat.pl. neplodná půda 27 17524
ostat.pl. ostat.komunikace 19 15745
ostat.pl. silnice 2 12278
Celkem KN 328 1486482
Par. DKM 328 1486482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 17
LV 35
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2001
THM-V 1:1000 01.06.1979 10.12.2001
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.