k.ú.: 759830 - Svádov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 523607
zahrada 417 211797
ovoc. sad 6 35372
travní p. 264 419706
lesní poz 37 757899
vodní pl. tok přirozený 6 207974
vodní pl. tok umělý 3 2587
zast. pl. společný dvůr 10 1030
zast. pl. zbořeniště 15 3060
zast. pl. 641 101993
ostat.pl. dráha 1 49946
ostat.pl. jiná plocha 170 49535
ostat.pl. manipulační pl. 88 44762
ostat.pl. neplodná půda 28 14619
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 914
ostat.pl. ostat.komunikace 129 77619
ostat.pl. pohřeb. 2 4868
ostat.pl. silnice 15 46413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10986
ostat.pl. zeleň 41 12460
Celkem KN 2010 2577147
Par. DKM 2010 2577147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 205
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 108
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 59
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 37
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 604
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
Celkem JED 19
LV 588
spoluvlastník 840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2002
THM-V 1:1000 01.06.1979 30.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.