k.ú.: 759864 - Vížka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 62623
zahrada 152 50345
ovoc. sad 3 14147
travní p. 41 1080893
lesní poz les s budovou 6 225
lesní poz ostat.komunikace 6 3458
lesní poz 46 2747727
vodní pl. tok přirozený 2 136242
zast. pl. zbořeniště 4 4086
zast. pl. 121 10696
ostat.pl. dráha 2 3194
ostat.pl. jiná plocha 33 27910
ostat.pl. neplodná půda 15 5856
ostat.pl. ostat.komunikace 49 87485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 8770
ostat.pl. zeleň 11 14912
Celkem KN 519 4258569
Par. DKM 247 73311
Par. KMD 272 4185258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 109
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
Celkem BUD 121
LV 138
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2017
KMD 1:1000 24.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.05.2022 17:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.