k.ú.: 759872 - Zliv nad Mží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 1639990
zahrada 149 65126
travní p. 77 696711
lesní poz les s budovou 7 253
lesní poz ostat.komunikace 2 2131
lesní poz 67 2016150
vodní pl. rybník 1 17267
vodní pl. tok přirozený 10 66586
vodní pl. tok umělý 1 1435
vodní pl. zamokřená pl. 5 85630
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 103 24080
ostat.pl. jiná plocha 36 56168
ostat.pl. mez, stráň 2 517
ostat.pl. neplodná půda 23 38589
ostat.pl. ostat.komunikace 37 114749
ostat.pl. silnice 3 43109
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3924
ostat.pl. zeleň 14 20368
Celkem KN 574 4892913
Par. DKM 573 4892676
Par. KMD 1 237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 136
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.06.2010 1:1000 14.07.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.