k.ú.: 759911 - Svárov u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592668 - Svárov NUTS5 CZ0722592668
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 1228518
zahrada 112 92886
ovoc. sad 1 3118
travní p. mez, stráň 1 647
travní p. 248 318828
lesní poz 63 38986
vodní pl. rybník 2 2201
vodní pl. tok přirozený 15 12539
zast. pl. zbořeniště 16 2175
zast. pl. 129 54317
ostat.pl. jiná plocha 81 39706
ostat.pl. manipulační pl. 11 10551
ostat.pl. neplodná půda 10 15809
ostat.pl. ostat.komunikace 80 56163
ostat.pl. silnice 84 20031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12498
Celkem KN 1354 1908973
Par. KMD 1353 1907979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 119
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 252
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 11.08.2015 1:1000 11.08.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1828 11.08.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.05.2022 08:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.