k.ú.: 760021 - Svatava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538434 - Svatava NUTS5 CZ0413538434
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 82448
zahrada 452 267325
travní p. 24 113743
lesní poz les(ne hospodář) 22 833885
lesní poz 9 1056950
vodní pl. nádrž umělá 3 12150
vodní pl. rybník 5 2541
vodní pl. tok přirozený 13 96212
vodní pl. tok umělý 2 1108
vodní pl. zamokřená pl. 1 10367
zast. pl. zbořeniště 2 496
zast. pl. 784 193503
ostat.pl. dobývací prost. 1 72
ostat.pl. dráha 2 53196
ostat.pl. jiná plocha 193 1433762
ostat.pl. manipulační pl. 65 148139
ostat.pl. neplodná půda 14 13682
ostat.pl. ostat.komunikace 129 188327
ostat.pl. pohřeb. 1 8754
ostat.pl. silnice 32 116547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22684
ostat.pl. zeleň 21 61872
Celkem KN 1785 4717763
Par. DKM 1785 4717763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 25
č.p. rod.dům 332
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 15
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 213
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 46
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 777
byt.z. byt 284
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 293
LV 917
spoluvlastník 1286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010
THM-V 1:2000 01.01.1974 30.09.2010 1:2000, 1:1000,
FÚO 1:2000 01.01.1974 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.