k.ú.: 760099 - Svatobořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586625 - Svatobořice-Mistřín NUTS5 CZ0645586625
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5362 8800373
vinice 410 617882
zahrada skleník-pařeniš. 3 3747
zahrada 554 313243
ovoc. sad 91 97466
travní p. 576 520564
lesní poz les(ne hospodář) 11 7784
lesní poz 635 1035147
vodní pl. nádrž umělá 6 3366
vodní pl. rybník 19 33694
vodní pl. tok přirozený 9 9143
vodní pl. tok umělý 140 34362
vodní pl. zamokřená pl. 2 1697
zast. pl. společný dvůr 72 38022
zast. pl. zbořeniště 17 2571
zast. pl. 938 328882
ostat.pl. dráha 11 11205
ostat.pl. jiná plocha 411 100142
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 908
ostat.pl. manipulační pl. 113 74306
ostat.pl. neplodná půda 426 82059
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 847
ostat.pl. ostat.komunikace 1823 292666
ostat.pl. pohřeb. 2 6211
ostat.pl. silnice 144 36037
ostat.pl. skládka 2 5185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 43251
ostat.pl. zeleň 32 7002
Celkem KN 11834 12507762
Par. DKM 11834 12507762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 452
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 157
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 890
byt.z. byt 77
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 104
LV 1751
spoluvlastník 2636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2011
THM-G 1:2000 01.01.1976 07.12.2011 55% parcel
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.12.2011 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1976 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 12:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.