k.ú.: 760293 - Svépravice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598763 - Svépravice NUTS5 CZ0633598763
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 2877963
zahrada 88 38471
travní p. 190 538825
lesní poz les s budovou 28 1127
lesní poz 133 1339356
vodní pl. nádrž umělá 3 3321
vodní pl. rybník 7 17793
vodní pl. tok přirozený 1 40038
vodní pl. tok umělý 15 5500
vodní pl. zamokřená pl. 3 11363
zast. pl. společný dvůr 14 7224
zast. pl. zbořeniště 2 793
zast. pl. 126 42398
ostat.pl. jiná plocha 116 56192
ostat.pl. manipulační pl. 15 25861
ostat.pl. neplodná půda 54 23613
ostat.pl. ostat.komunikace 122 95634
ostat.pl. silnice 1 30574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1678
Celkem KN 1207 5157724
Par. KMD 1207 5157724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 141
LV 189
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
KM-D 1:2000 02.05.2003 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 02.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.