k.ú.: 760315 - Svésedlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552429 - Svésedlice NUTS5 CZ0712552429
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 2521031
zahrada 77 48577
ovoc. sad 3 17454
travní p. 63 101348
lesní poz 6 29445
vodní pl. nádrž umělá 8 15394
vodní pl. tok přirozený 17 14839
vodní pl. zamokřená pl. 1 1150
zast. pl. 122 45131
ostat.pl. dálnice 2 64998
ostat.pl. jiná plocha 65 43976
ostat.pl. manipulační pl. 22 22740
ostat.pl. ostat.komunikace 63 46950
ostat.pl. silnice 12 46736
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7815
ostat.pl. zeleň 1 246
Celkem KN 747 3027830
Par. DKM 747 3027830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 116
LV 161
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2001
THM-V 1:2000 01.01.1983 28.06.2001
S-SK ŠD 1:2500 1936 01.01.1983
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1936


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.