k.ú.: 760366 - Světec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567841 - Světec NUTS5 CZ0426567841
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 650193
zahrada 138 64608
travní p. 48 1223624
lesní poz les(ne hospodář) 2 116930
lesní poz 11 250395
vodní pl. nádrž umělá 12 70015
vodní pl. tok přirozený 3 6040
vodní pl. tok umělý 2 6489
zast. pl. zbořeniště 23 25237
zast. pl. 202 63359
ostat.pl. jiná plocha 61 69090
ostat.pl. manipulační pl. 188 663836
ostat.pl. neplodná půda 134 191426
ostat.pl. ostat.komunikace 77 100669
ostat.pl. pohřeb. 1 4897
ostat.pl. silnice 20 33415
ostat.pl. zeleň 6 52641
Celkem KN 980 3592864
Par. DKM 980 3592864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 200
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 225
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2003 převod
ZMVM 1:2000 19.10.1992 11.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 11:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.