k.ú.: 760374 - Štrbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567841 - Světec NUTS5 CZ0426567841
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 580675
zahrada 105 61051
ovoc. sad 2 22679
travní p. 98 370846
lesní poz les(ne hospodář) 9 98575
lesní poz 18 934605
vodní pl. nádrž umělá 1 8603
vodní pl. tok přirozený 3 5211
vodní pl. zamokřená pl. 1 144
zast. pl. zbořeniště 3 299
zast. pl. 115 28992
ostat.pl. dráha 3 1746
ostat.pl. jiná plocha 19 50978
ostat.pl. manipulační pl. 12 215797
ostat.pl. neplodná půda 135 353899
ostat.pl. ostat.komunikace 34 33818
ostat.pl. silnice 6 22186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 619
Celkem KN 599 2790723
Par. DKM 599 2790723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 111
LV 144
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2003 převod
ZMVM 1:2000 19.10.1992 16.10.2003
S-SK GS 1:2880 1842 19.10.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 17:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.