k.ú.: 760404 - Světlá pod Javořicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 4496
zahrada 81 36017
travní p. mez, stráň 36 46952
travní p. 281 1866332
lesní poz 144 1080113
vodní pl. nádrž umělá 1 1463
vodní pl. rybník 5 4128
zast. pl. společný dvůr 3 100
zast. pl. zbořeniště 5 1098
zast. pl. 63 24995
ostat.pl. jiná plocha 29 77906
ostat.pl. manipulační pl. 32 20422
ostat.pl. neplodná půda 165 308053
ostat.pl. ostat.komunikace 88 66849
ostat.pl. silnice 3 18674
ostat.pl. zeleň 5 880
Celkem KN 945 3558478
Par. KMD 945 3558478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 63
LV 101
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.