k.ú.: 760447 - Stará Voda v Jeseníkách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597872 - Světlá Hora NUTS5 CZ0801597872
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1317598
zahrada 46 40306
travní p. 152 1198467
lesní poz 46 772164
vodní pl. tok přirozený 5 4504
vodní pl. zamokřená pl. 1 655
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 10 4567
zast. pl. 74 23282
ostat.pl. jiná plocha 37 16476
ostat.pl. manipulační pl. 5 13797
ostat.pl. neplodná půda 150 136879
ostat.pl. ostat.komunikace 66 57440
ostat.pl. pohřeb. 1 1413
ostat.pl. silnice 3 18889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 197
ostat.pl. zeleň 1 1599
Celkem KN 634 3608366
Par. KMD 634 3608366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 100
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 23.08.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.