k.ú.: 760471 - Dolní Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 381486
zahrada 48 44808
travní p. mez, stráň 2 1039
travní p. 101 156908
lesní poz ostat.komunikace 1 4119
lesní poz 58 1938534
vodní pl. nádrž umělá 5 22565
vodní pl. rybník 1 151
vodní pl. tok umělý 12 1716
vodní pl. zamokřená pl. 4 2829
zast. pl. 71 19111
ostat.pl. jiná plocha 21 7166
ostat.pl. manipulační pl. 1 90
ostat.pl. neplodná půda 4 2100
ostat.pl. ostat.komunikace 24 12473
ostat.pl. silnice 4 17816
Celkem KN 412 2612911
Par. DKM 412 2612911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 69
LV 81
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2009
ZMVM 1:2000 31.05.1982 22.12.2009 Zahájeno jako: THM-V 1:1000 intravilán -okapy FÚO 1:2000 extravilán -zdivo
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 08:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.