k.ú.: 760510 - Světlá nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1944010
zahrada skleník-pařeniš. 1 21
zahrada 1202 579150
travní p. mez, stráň 10 5231
travní p. plantáž dřevin 1 2168
travní p. 219 434593
lesní poz 48 491138
vodní pl. nádrž umělá 5 14376
vodní pl. rybník 9 63579
vodní pl. tok přirozený 6 121178
vodní pl. tok umělý 16 12920
vodní pl. zamokřená pl. 2 603
zast. pl. zbořeniště 3 197
zast. pl. 1922 402523
ostat.pl. dráha 17 86565
ostat.pl. jiná plocha 244 198233
ostat.pl. manipulační pl. 58 82340
ostat.pl. mez, stráň 3 1351
ostat.pl. neplodná půda 32 15835
ostat.pl. ostat.komunikace 286 300923
ostat.pl. pohřeb. 3 19595
ostat.pl. silnice 33 114064
ostat.pl. skládka 3 26644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 46205
ostat.pl. zeleň 138 254527
Celkem KN 4539 5217969
Par. DKM 4537 5209745
Par. KMD 2 8224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 64
č.p. rod.dům 840
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 461
bez čp/če jiná st. 239
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če výroba 50
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1836
byt.z. byt 1118
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 13
Celkem JED 1161
LV 2649
spoluvlastník 4363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2009
ZMVM 1:1000 31.05.1982 24.08.2009 extravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.