k.ú.: 760544 - Žebrákov u Světlé nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 394659
zahrada 39 46586
travní p. 60 289195
lesní poz les(ne hospodář) 1 2939
lesní poz 36 2617855
vodní pl. nádrž umělá 5 19482
vodní pl. rybník 2 10716
vodní pl. tok přirozený 5 4137
vodní pl. tok umělý 3 2053
vodní pl. zamokřená pl. 2 1315
zast. pl. 43 15612
ostat.pl. jiná plocha 18 5463
ostat.pl. neplodná půda 10 7693
ostat.pl. ostat.komunikace 22 22424
ostat.pl. silnice 6 40539
Celkem KN 277 3480668
Par. DKM 277 3480668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 62
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.2004 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 27.06.2001 1:1000 15.11.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 13.12.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 05:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.