k.ú.: 760579 - Světlá pod Ještědem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564427 - Světlá pod Ještědem NUTS5 CZ0513564427
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 338096
zahrada 328 293056
ovoc. sad 15 88100
travní p. 684 1680483
lesní poz les(ne hospodář) 1 1219
lesní poz 166 5058234
vodní pl. nádrž umělá 1 2824
vodní pl. tok přirozený 7 7283
zast. pl. společný dvůr 1 189
zast. pl. zbořeniště 5 1426
zast. pl. 333 79799
ostat.pl. jiná plocha 61 39140
ostat.pl. manipulační pl. 13 10890
ostat.pl. neplodná půda 115 66426
ostat.pl. ostat.komunikace 198 136871
ostat.pl. pohřeb. 1 4553
ostat.pl. silnice 8 105029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8006
ostat.pl. zeleň 10 1262
Celkem KN 2056 7922886
Par. DKM 5 329
Par. KMD 2051 7922557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 220
č.p. rod.rekr 21
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 19
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 323
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 458
spoluvlastník 636

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 21:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.