k.ú.: 760641 - Pasovary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545813 - Světlík NUTS5 CZ0312545813
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 3 3189
travní p. 35 1132633
lesní poz 40 1297693
vodní pl. rybník 1 5878
vodní pl. tok přirozený 13 3875
vodní pl. tok umělý 1 283
vodní pl. zamokřená pl. 2 182
zast. pl. zbořeniště 3 1730
zast. pl. 4 285
ostat.pl. jiná plocha 26 57994
ostat.pl. neplodná půda 21 54103
ostat.pl. ostat.komunikace 21 73162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 329
Celkem KN 171 2631336
Par. DKM 149 1668018
Par. KMD 22 963318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
Celkem BUD 4
LV 28
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.04.2021 1:1000 06.04.2021 *)
KMD 1:1000 04.04.2016
KM-D 1:1000 15.12.1999 04.04.2016
S-SK GS 1:2880 1826 15.12.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.