k.ú.: 760668 - Světnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596841 - Světnov NUTS5 CZ0635596841
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 542 4444833
zahrada 221 111113
travní p. 695 1741536
lesní poz les s budovou 14 417
lesní poz 387 3561050
vodní pl. nádrž umělá 6 8720
vodní pl. rybník 12 327591
vodní pl. tok přirozený 171 35865
vodní pl. tok umělý 60 27257
zast. pl. zbořeniště 9 985
zast. pl. 346 107246
ostat.pl. jiná plocha 410 243528
ostat.pl. manipulační pl. 52 36936
ostat.pl. neplodná půda 90 70248
ostat.pl. ostat.komunikace 410 191605
ostat.pl. silnice 45 73256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12436
ostat.pl. zeleň 10 949
Celkem KN 3488 10995571
Par. DKM 3478 10989489
Par. KMD 10 6082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 20
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 348
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 414
spoluvlastník 605

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2002
ZMVM 1:1000 01.06.1991 10.01.2002
S-SK GS 1:2880 1828 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 20:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.