k.ú.: 760676 - Sviadnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 569631 - Sviadnov NUTS5 CZ0802569631
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 752 1561054
zahrada 541 317136
travní p. 149 641524
lesní poz 26 597451
vodní pl. nádrž přírodní 3 4741
vodní pl. tok přirozený 52 168548
vodní pl. tok umělý 4 53517
vodní pl. zamokřená pl. 2 1534
zast. pl. společný dvůr 16 8690
zast. pl. zbořeniště 20 3455
zast. pl. 1071 320583
ostat.pl. dráha 3 9899
ostat.pl. jiná plocha 201 258961
ostat.pl. manipulační pl. 126 287881
ostat.pl. neplodná půda 43 84756
ostat.pl. ostat.komunikace 342 259279
ostat.pl. pohřeb. 3 5213
ostat.pl. silnice 17 129379
ostat.pl. skládka 1 2848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4538
ostat.pl. zeleň 26 32095
Celkem KN 3400 4753082
Par. DKM 3400 4753082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 688
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.dům 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 48
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1052
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 992
spoluvlastník 1264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.02.2003
Ins. A 1:1000 31.12.1949 14.02.2003 reambulace v r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1975 reprodukce otisku mapy z r. 1910


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 19:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.