k.ú.: 760714 - Trpišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572268 - Slatiňany NUTS5 CZ0531572268
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1162275
zahrada 219 122333
ovoc. sad 7 18481
travní p. 191 359880
lesní poz 80 2355044
vodní pl. nádrž umělá 6 5963
vodní pl. rybník 16 97696
vodní pl. tok přirozený 29 30191
zast. pl. společný dvůr 3 386
zast. pl. zbořeniště 2 307
zast. pl. 207 56522
ostat.pl. jiná plocha 20 5124
ostat.pl. manipulační pl. 20 3322
ostat.pl. neplodná půda 59 26125
ostat.pl. ostat.komunikace 114 65145
ostat.pl. silnice 12 52468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 467
Celkem KN 1213 4361729
Par. DKM 1213 4361729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 200
LV 291
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.09.1999
ZMVM 1:1000 01.06.1985 13.09.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.