k.ú.: 760820 - Raškovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575771 - Svinčany NUTS5 CZ0532575771
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 930408
zahrada 89 77619
ovoc. sad 8 270263
travní p. 39 210700
lesní poz 22 337932
vodní pl. nádrž umělá 1 2849
vodní pl. tok přirozený 6 22267
vodní pl. tok umělý 1 219
zast. pl. 79 40976
ostat.pl. jiná plocha 24 2518
ostat.pl. manipulační pl. 15 7723
ostat.pl. neplodná půda 33 26044
ostat.pl. ostat.komunikace 52 67045
ostat.pl. silnice 11 30007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1777
ostat.pl. zeleň 25 60663
Celkem KN 458 2089010
Par. DKM 147 1599360
Par. KMD 311 489650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 79
LV 116
spoluvlastník 164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2017
KMD 1:1000 22.08.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.