k.ú.: 760854 - Svinčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575771 - Svinčany NUTS5 CZ0532575771
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 2668556
zahrada 285 175151
ovoc. sad 43 1083937
travní p. 50 316339
lesní poz 40 1213881
vodní pl. nádrž umělá 13 8654
vodní pl. tok přirozený 13 20712
vodní pl. zamokřená pl. 1 147
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. 263 107831
ostat.pl. dráha 2 43305
ostat.pl. jiná plocha 71 25875
ostat.pl. manipulační pl. 92 69852
ostat.pl. neplodná půda 14 4288
ostat.pl. ostat.komunikace 105 191997
ostat.pl. pohřeb. 1 3096
ostat.pl. silnice 17 72613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10451
ostat.pl. zeleň 48 81226
Celkem KN 1245 6098049
Par. DKM 422 4595917
Par. KMD 823 1502132
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 321
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.03.2017
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 06:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.