k.ú.: 760862 - Svinětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 2811058
zahrada 41 27996
ovoc. sad 2 10397
travní p. 296 1392430
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 123 2703405
vodní pl. nádrž umělá 2 363
vodní pl. rybník 4 313830
vodní pl. tok přirozený 19 98191
vodní pl. tok umělý 36 11817
vodní pl. zamokřená pl. 1 360
zast. pl. společný dvůr 1 1898
zast. pl. 122 50739
ostat.pl. dráha 4 35027
ostat.pl. jiná plocha 85 62656
ostat.pl. manipulační pl. 25 36664
ostat.pl. neplodná půda 126 159464
ostat.pl. ostat.komunikace 90 138242
ostat.pl. silnice 2 29961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 33
ostat.pl. zeleň 1 80
Celkem KN 1376 7884637
Par. KMD 1376 7884637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 121
LV 187
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.05.2022 21:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.