k.ú.: 760897 - Kundratice u Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553182 - Sviny NUTS5 CZ0317553182
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1589486
zahrada 21 14067
travní p. 17 38164
lesní poz 2 10237
vodní pl. nádrž umělá 2 236
vodní pl. tok umělý 6 12033
vodní pl. zamokřená pl. 1 625
zast. pl. 30 17735
ostat.pl. jiná plocha 10 4970
ostat.pl. manipulační pl. 3 2319
ostat.pl. neplodná půda 2 807
ostat.pl. ostat.komunikace 9 34830
ostat.pl. pohřeb. 1 429
ostat.pl. silnice 4 20151
Celkem KN 162 1746089
Par. DKM 83 1685915
Par. KMD 79 60174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 30
LV 50
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2021 1:1000 20.05.2021 *)
KMD 1:1000 30.05.2014
S-SK GS 1:2880 1828 20.05.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.