k.ú.: 760901 - Sviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553182 - Sviny NUTS5 CZ0317553182
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 7339594
zahrada 120 64956
ovoc. sad 1 1537
travní p. 194 564735
lesní poz 18 199690
vodní pl. nádrž umělá 11 18873
vodní pl. rybník 7 142832
vodní pl. tok umělý 41 93166
vodní pl. zamokřená pl. 5 36958
zast. pl. společný dvůr 1 673
zast. pl. zbořeniště 1 269
zast. pl. 186 105835
ostat.pl. jiná plocha 120 458872
ostat.pl. manipulační pl. 62 32298
ostat.pl. neplodná půda 9 121661
ostat.pl. ostat.komunikace 80 181839
ostat.pl. silnice 7 47897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 10941
ostat.pl. zamokřená pl. 2 72027
ostat.pl. zeleň 2 1254
Celkem KN 1205 9495907
Par. DKM 571 9078917
Par. KMD 634 416990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 16
LV 332
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2021 1:1000 20.05.2021 *) Přesah do k.ú. Veslelí n/Luž. a Dolní Bukovsko
KMD 1:1000 28.07.2014
S-SK GS 1:2880 1828 20.05.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.