k.ú.: 760927 - Sviny u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596850 - Sviny NUTS5 CZ0635596850
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1913576
zahrada 50 39989
travní p. 26 78264
lesní poz 81 1410143
vodní pl. nádrž umělá 3 5910
vodní pl. rybník 11 34496
vodní pl. tok umělý 2 1891
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 83 40455
ostat.pl. jiná plocha 52 47162
ostat.pl. manipulační pl. 6 15930
ostat.pl. neplodná půda 1 32164
ostat.pl. ostat.komunikace 43 48966
ostat.pl. silnice 4 15675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21305
Celkem KN 487 3706052
Par. DKM 486 3705953
Par. KMD 1 99
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 79
LV 78
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2009
DKM-KPÚ 02.07.2007 1:1000 01.08.2007 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 19:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.