k.ú.: 760935 - Sasina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582441 - Svitávka NUTS5 CZ0641582441
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 21346
zahrada 60 44394
ovoc. sad 2 6303
travní p. 124 482307
lesní poz 30 143720
vodní pl. tok přirozený 2 8811
zast. pl. zbořeniště 2 958
zast. pl. 69 17558
ostat.pl. dráha 2 7936
ostat.pl. jiná plocha 19 19638
ostat.pl. manipulační pl. 1 125
ostat.pl. neplodná půda 44 50192
ostat.pl. ostat.komunikace 28 19309
ostat.pl. silnice 2 9699
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 464
Celkem KN 399 832760
Par. KMD 399 832760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
LV 80
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 02:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.