k.ú.: 760943 - Svitávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582441 - Svitávka NUTS5 CZ0641582441
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1877 4139611
zahrada 635 368833
ovoc. sad 38 132886
travní p. 780 1161392
lesní poz 101 503073
vodní pl. nádrž umělá 1 1798
vodní pl. rybník 4 5446
vodní pl. tok přirozený 152 115768
zast. pl. zbořeniště 7 1732
zast. pl. 806 235791
ostat.pl. dráha 4 88661
ostat.pl. jiná plocha 291 180219
ostat.pl. manipulační pl. 70 44856
ostat.pl. neplodná půda 220 132545
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1389
ostat.pl. ostat.komunikace 425 171415
ostat.pl. pohřeb. 4 5571
ostat.pl. silnice 53 86044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31380
ostat.pl. zeleň 19 35455
Celkem KN 5496 7443865
Par. KMD 5496 7443865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 399
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 105
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 52
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 787
byt.z. byt 143
obč.z. byt 17
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 31
Celkem JED 192
LV 1190
spoluvlastník 1745

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1964 27.06.2017 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 01:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.