k.ú.: 760951 - Svitavy-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577731 - Svitavy NUTS5 CZ0533577731
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 61 7572
travní p. 1 152
zast. pl. společný dvůr 4 337
zast. pl. zbořeniště 27 3749
zast. pl. 182 61852
ostat.pl. jiná plocha 72 13014
ostat.pl. manipulační pl. 5 857
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 590
ostat.pl. ostat.komunikace 26 24285
ostat.pl. silnice 5 1910
ostat.pl. zeleň 5 1412
Celkem KN 391 115730
Par. DKM 391 115730
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 35
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.e. obchod 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 175
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 9
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 152
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1952 20.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1952


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.