k.ú.: 760960 - Svitavy-předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577731 - Svitavy NUTS5 CZ0533577731
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 696 4049677
zahrada skleník-pařeniš. 2 1542
zahrada 1929 671229
ovoc. sad 1 3748
travní p. 129 277725
lesní poz les(ne hospodář) 3 15433
lesní poz ostat.komunikace 2 2519
lesní poz 33 795252
vodní pl. nádrž umělá 4 162407
vodní pl. tok přirozený 48 15528
vodní pl. tok umělý 4 17852
zast. pl. společný dvůr 45 14103
zast. pl. zbořeniště 73 23680
zast. pl. 3721 910332
ostat.pl. dráha 25 126249
ostat.pl. jiná plocha 877 524056
ostat.pl. manipulační pl. 329 398982
ostat.pl. neplodná půda 14 48252
ostat.pl. ost.dopravní pl. 33 29388
ostat.pl. ostat.komunikace 743 602954
ostat.pl. pohřeb. 4 22440
ostat.pl. silnice 131 122285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 45978
ostat.pl. zeleň 306 245346
Celkem KN 9186 9126957
Par. DKM 9186 9126957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 681
č.p. byt.dům 163
č.p. doprava 6
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 36
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 55
č.p. obč.vyb. 39
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 787
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 21
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 103
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 44
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 1187
bez čp/če jiná st. 158
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 115
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 3640
byt.z. byt 2284
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 36
byt.z. j.nebyt 33
obč.z. byt 185
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 25
obč.z. rozest. 89
Celkem JED 2657
LV 5388
spoluvlastník 9034

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.07.2010 1:1000 11.08.2010 *)
DKM 1:1000 17.07.2005
Ins. A 1:1000 01.01.1952 17.07.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1952


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.