k.ú.: 760994 - Moravský Lačnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577731 - Svitavy NUTS5 CZ0533577731
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 695 6735007
zahrada 786 378037
ovoc. sad 3 4975
travní p. 428 962417
lesní poz les(ne hospodář) 2 2635
lesní poz 317 2647511
vodní pl. nádrž umělá 16 27254
vodní pl. rybník 53 266487
vodní pl. tok přirozený 196 60016
vodní pl. tok umělý 6 573
zast. pl. společný dvůr 58 44477
zast. pl. zbořeniště 17 6024
zast. pl. 894 240239
ostat.pl. dráha 18 108296
ostat.pl. jiná plocha 350 265531
ostat.pl. manipulační pl. 80 55686
ostat.pl. neplodná půda 50 45682
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 693
ostat.pl. ostat.komunikace 430 300518
ostat.pl. silnice 119 112616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 32253
ostat.pl. zeleň 70 149060
Celkem KN 4610 12445987
Par. DKM 4610 12445987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 285
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 164
bez čp/če garáž 189
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 38
bez čp/če rod.rekr 23
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 878
byt.z. byt 60
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 68
LV 1048
spoluvlastník 1500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.07.2007 1:1000 20.09.2007 *)
DKM 1:1000 09.05.2004
DKM 1:1000 09.05.2004 20.09.2007
Ins. A 1:2000 01.01.1953 09.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1953


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.