k.ú.: 761001 - Čtyřicet Lánů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577731 - Svitavy NUTS5 CZ0533577731
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 903 6830977
zahrada 906 330928
ovoc. sad 1 3599
travní p. 185 589445
lesní poz les(ne hospodář) 21 83662
lesní poz 31 346551
vodní pl. rybník 5 85247
vodní pl. tok přirozený 24 31658
vodní pl. tok umělý 1 1377
zast. pl. společný dvůr 12 4799
zast. pl. zbořeniště 34 10671
zast. pl. 1544 277002
ostat.pl. dráha 9 54338
ostat.pl. jiná plocha 388 179269
ostat.pl. manipulační pl. 153 151353
ostat.pl. neplodná půda 26 19021
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 10945
ostat.pl. ostat.komunikace 444 333375
ostat.pl. silnice 42 62574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 93138
ostat.pl. zeleň 150 144392
Celkem KN 4918 9644321
Par. DKM 4918 9644321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 259
č.p. byt.dům 69
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 388
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če bydlení 41
bez čp/če garáž 516
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 1517
byt.z. byt 1489
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 29
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 43
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 1583
LV 2664
spoluvlastník 4583

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.03.2017 1:1000 22.03.2017 *)
DKM 1:1000 06.11.2000
Ins. A 1:2000 01.01.1952 06.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1952


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 08:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.