k.ú.: 761087 - Maršov II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579734 - Svoboda nad Úpou NUTS5 CZ0525579734
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 91085
zahrada 106 63898
travní p. mez, stráň 1 1352
travní p. 103 998209
lesní poz les(ne hospodář) 25 2038045
lesní poz 19 50386
vodní pl. tok přirozený 1 30904
vodní pl. tok umělý 2 6221
zast. pl. společný dvůr 1 64
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 144 17641
ostat.pl. jiná plocha 137 88684
ostat.pl. manipulační pl. 3 3580
ostat.pl. mez, stráň 9 8676
ostat.pl. neplodná půda 61 51564
ostat.pl. ostat.komunikace 58 60926
ostat.pl. silnice 4 14661
Celkem KN 677 3526170
Par. DKM 677 3526170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 139
LV 141
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
THM-V 1:1000 01.01.1980 30.03.2001 intravilán
FÚO 1:2000 01.01.1980 30.03.2001 extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 21:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.