k.ú.: 761133 - Svobodné Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597881 - Svobodné Heřmanice NUTS5 CZ0801597881
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81032 - Horní Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 7646973
zahrada 299 148876
travní p. 172 706574
lesní poz 49 1941607
vodní pl. nádrž umělá 4 5394
vodní pl. tok přirozený 29 20907
vodní pl. tok umělý 2 6782
zast. pl. společný dvůr 7 1242
zast. pl. zbořeniště 17 2890
zast. pl. 262 130556
ostat.pl. dráha 2 61675
ostat.pl. jiná plocha 155 84760
ostat.pl. manipulační pl. 28 57367
ostat.pl. neplodná půda 89 362342
ostat.pl. ostat.komunikace 179 209003
ostat.pl. pohřeb. 1 2057
ostat.pl. silnice 5 75447
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10587
ostat.pl. zeleň 2 473
Celkem KN 1587 11475512
Par. DKM 13 61770
Par. KMD 1574 11413742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
Celkem BUD 249
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 4
Celkem JED 36
LV 297
spoluvlastník 525

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2016
DKM-KPÚ 09.03.2016 1:1000 10.03.2016 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.