k.ú.: 761141 - Svojanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578843 - Svojanov NUTS5 CZ0533578843
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 136970
zahrada 183 139560
travní p. mez, stráň 1 132
travní p. 327 913975
lesní poz 186 2580428
vodní pl. nádrž umělá 2 462
vodní pl. tok přirozený 22 33617
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. zbořeniště 3 454
zast. pl. 259 44726
ostat.pl. jiná plocha 160 140793
ostat.pl. manipulační pl. 7 2193
ostat.pl. mez, stráň 1 619
ostat.pl. neplodná půda 24 17935
ostat.pl. ostat.komunikace 70 74479
ostat.pl. pohřeb. 1 1687
ostat.pl. silnice 84 86801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4176
ostat.pl. zeleň 5 16746
Celkem KN 1349 4195901
Par. KMD 1349 4195901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 254
LV 267
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 11.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.