k.ú.: 761150 - Svojek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577561 - Svojek NUTS5 CZ0514577561
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1808677
zahrada 40 33686
ovoc. sad 3 9911
travní p. 403 619883
lesní poz 126 503583
vodní pl. tok přirozený 9 4968
zast. pl. zbořeniště 9 1404
zast. pl. 111 33517
ostat.pl. dráha 2 7145
ostat.pl. jiná plocha 10 966
ostat.pl. manipulační pl. 15 10949
ostat.pl. neplodná půda 123 49896
ostat.pl. ostat.komunikace 172 87601
ostat.pl. pohřeb. 1 1415
ostat.pl. silnice 1 18405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2677
ostat.pl. zeleň 1 299
Celkem KN 1281 3194982
Par. KMD 1281 3194982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 108
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 150
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.07.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.