k.ú.: 761168 - Tample - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577561 - Svojek NUTS5 CZ0514577561
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 84750
zahrada 36 25390
travní p. 365 1186800
lesní poz 120 644636
vodní pl. nádrž umělá 1 4590
vodní pl. tok přirozený 26 24860
vodní pl. tok umělý 2 413
zast. pl. zbořeniště 6 1361
zast. pl. 69 22972
ostat.pl. dráha 6 38066
ostat.pl. jiná plocha 9 1194
ostat.pl. manipulační pl. 11 8531
ostat.pl. neplodná půda 107 49440
ostat.pl. ostat.komunikace 96 66661
ostat.pl. silnice 6 20189
ostat.pl. zeleň 1 2115
Celkem KN 872 2181968
Par. KMD 872 2181968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.used 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 67
LV 116
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.