k.ú.: 761192 - Veclov u Svojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542458 - Svojetín NUTS5 CZ020C542458
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2452039
chmelnice 99 160113
zahrada 27 19855
travní p. 7 16999
lesní poz 8 161028
vodní pl. nádrž umělá 2 1214
vodní pl. tok přirozený 5 1191
vodní pl. tok umělý 37 18275
vodní pl. zamokřená pl. 8 12760
zast. pl. společný dvůr 1 242
zast. pl. zbořeniště 8 1946
zast. pl. 59 38462
ostat.pl. dráha 5 15366
ostat.pl. jiná plocha 28 26996
ostat.pl. manipulační pl. 14 12123
ostat.pl. neplodná půda 67 24147
ostat.pl. ostat.komunikace 57 51718
ostat.pl. pohřeb. 1 845
ostat.pl. silnice 8 33845
ostat.pl. zeleň 2 734
Celkem KN 678 3049898
PK 31 195466
GP 34 750458
Celkem ZE 65 945924
Par. KMD 678 3049898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 56
LV 103
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2017
S-SK GS 1:2880 1824 23.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.