k.ú.: 761214 - Svojkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546283 - Svojkov NUTS5 CZ0511546283
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 713929
zahrada 252 262590
ovoc. sad 91 528344
travní p. 212 820923
lesní poz 36 796963
vodní pl. nádrž umělá 2 861
vodní pl. rybník 4 40029
vodní pl. tok umělý 4 1011
vodní pl. zamokřená pl. 8 22835
zast. pl. společný dvůr 5 1582
zast. pl. zbořeniště 26 4576
zast. pl. 216 38371
ostat.pl. jiná plocha 34 9644
ostat.pl. manipulační pl. 1 40
ostat.pl. neplodná půda 62 86714
ostat.pl. ostat.komunikace 99 69847
ostat.pl. pohřeb. 1 1995
ostat.pl. silnice 4 38542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1249
ostat.pl. zeleň 5 7618
Celkem KN 1163 3447663
Par. DKM 1163 3447663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 122
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 21
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 207
LV 312
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2004 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1990 09.11.2004 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Pihel (námitky 1990).
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.