k.ú.: 761401 - Svojšice u Choltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575780 - Svojšice NUTS5 CZ0532575780
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 296 1137409
zahrada 161 115898
travní p. 66 123125
lesní poz les s budovou 12 550
lesní poz 24 276655
vodní pl. nádrž umělá 1 1438
vodní pl. rybník 4 38586
vodní pl. tok umělý 19 6135
zast. pl. zbořeniště 2 259
zast. pl. 212 54762
ostat.pl. jiná plocha 34 7374
ostat.pl. manipulační pl. 54 52057
ostat.pl. neplodná půda 60 46360
ostat.pl. ostat.komunikace 61 56417
ostat.pl. silnice 4 19012
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 646
ostat.pl. zeleň 2 1344
Celkem KN 1013 1938027
Par. DKM 50 241364
Par. KMD 963 1696663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 65
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 219
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 303
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2017
S-SK GS 1:2880 1839 28.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 21.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.