k.ú.: 761427 - Holyně u Svojšína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561258 - Svojšín NUTS5 CZ0327561258
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 785891
zahrada 12 12784
travní p. 47 189263
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 76 650037
vodní pl. tok přirozený 3 2860
vodní pl. tok umělý 1 410
zast. pl. zbořeniště 5 1789
zast. pl. 45 9593
ostat.pl. dráha 5 99214
ostat.pl. jiná plocha 39 23261
ostat.pl. neplodná půda 6 2142
ostat.pl. ostat.komunikace 41 41314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 6360
Celkem KN 357 1824943
Par. KMD 357 1824943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 55
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 03:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.