k.ú.: 761494 - Svor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562131 - Svor NUTS5 CZ0511562131
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 614038
zahrada 421 212646
travní p. 638 1856969
lesní poz les(ne hospodář) 2 42836
lesní poz 130 13817765
vodní pl. nádrž umělá 2 1380
vodní pl. rybník 2 8829
vodní pl. tok přirozený 71 24671
vodní pl. tok umělý 1 142
vodní pl. zamokřená pl. 33 38867
zast. pl. společný dvůr 1 1917
zast. pl. zbořeniště 32 4417
zast. pl. 496 133266
ostat.pl. dráha 17 318272
ostat.pl. jiná plocha 134 75684
ostat.pl. manipulační pl. 38 47689
ostat.pl. neplodná půda 203 182594
ostat.pl. ostat.komunikace 304 296234
ostat.pl. pohřeb. 2 3845
ostat.pl. silnice 72 296913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 40073
ostat.pl. zeleň 2 1303
Celkem KN 2677 18020350
Par. DKM 144 111431
Par. KMD 2533 17908919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 232
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 16
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 12
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 488
byt.z. byt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 8
LV 449
spoluvlastník 572

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 03.05.2019 1:1000 03.05.2019 *)
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 28.03.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.