k.ú.: 761567 - Svratka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596868 - Svratka NUTS5 CZ0635596868
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 1225848
zahrada 299 115348
travní p. 665 1014653
lesní poz les s budovou 2 62
lesní poz 143 1820391
vodní pl. nádrž umělá 5 3016
vodní pl. rybník 4 6775
vodní pl. tok přirozený 31 16306
vodní pl. tok umělý 2 1723
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. společný dvůr 3 840
zast. pl. zbořeniště 26 4808
zast. pl. 724 165999
ostat.pl. jiná plocha 214 151790
ostat.pl. manipulační pl. 119 142217
ostat.pl. neplodná půda 73 131026
ostat.pl. ostat.komunikace 218 110729
ostat.pl. pohřeb. 3 7908
ostat.pl. silnice 18 73699
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 37130
ostat.pl. zeleň 1 93
Celkem KN 2960 5030764
Par. KMD 2960 5030764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 389
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 118
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 712
byt.z. byt 126
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 132
LV 920
spoluvlastník 1522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 06:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.