k.ú.: 761672 - Lažany u Sychrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 545937 - Lažany NUTS5 CZ0513545937
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1387208
zahrada 158 105145
ovoc. sad 18 213778
travní p. 79 111523
lesní poz 21 26321
vodní pl. nádrž umělá 1 501
vodní pl. tok přirozený 5 595
vodní pl. tok umělý 1 1162
zast. pl. zbořeniště 7 1676
zast. pl. 137 47579
ostat.pl. dráha 4 24009
ostat.pl. jiná plocha 26 13338
ostat.pl. manipulační pl. 36 28028
ostat.pl. neplodná půda 3 1182
ostat.pl. ostat.komunikace 66 44819
ostat.pl. silnice 51 82850
Celkem KN 870 2089714
Par. DKM 32 113210
Par. KMD 838 1976504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 131
LV 189
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2011
S-SK GS 1:2880 2009 09.05.2011 Od 15.06.2009 - na části 97,46% mimo DKM po KPÚ Paceřice.
DKM-KPÚ 10.04.2009 1:1000 15.06.2009 *) Od -15.06.2009. Na části 2,54% řešené KPÚ Paceřice jako související pozemky.
S-SK GS 1:2880 1843 15.06.2009 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.