k.ú.: 761699 - Radimovice u Sychrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544582 - Radimovice NUTS5 CZ0513544582
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 173175
zahrada 163 175065
ovoc. sad 2 6017
travní p. 92 344344
lesní poz 34 371891
vodní pl. rybník 1 25852
vodní pl. tok přirozený 2 10270
vodní pl. zamokřená pl. 5 7003
zast. pl. společný dvůr 1 141
zast. pl. 206 42170
ostat.pl. dráha 2 38244
ostat.pl. jiná plocha 32 22358
ostat.pl. manipulační pl. 4 1174
ostat.pl. neplodná půda 22 20018
ostat.pl. ostat.komunikace 64 50235
ostat.pl. silnice 4 25523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7972
ostat.pl. zeleň 2 10558
Celkem KN 693 1332010
Par. DKM 693 1332010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 124
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 202
LV 239
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2013
S-SK GS 1:2880 1843 07.08.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 19.05.2022 02:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.